Lytinio švietimo mokymai žmonėms su negalia

Žmonės su negalia turi tokias pačias žmogaus teises, kaip ir kiekvienas kitas asmuo be negalios, nepriklausomai nuo negalios pobūdžio, sunkumo ar tautybės. Šios teisės apjungia teisę į pilnavertį seksualinį gyvenimą, šeimos kūrimo galimybę, pasirinkimą turėti vaikų. Neįgalūs asmenys privalo turėti galimybę gauti visą informaciją apie lytinį švietimą (JT konvenciją dėl asmenų su negalia teisių / § 23, 25) ir savarankiškai planuoti savo seksualinį gyvenimą. Mokymai skirti ne tik neįgaliems asmenims, o taip pat jų tėvams, socialiniams darbuotojams bei kitam su neįgaliaisiais dirbančiam personalui.

Čia prasideda naujas Europos projektas TRASE - mokymas seksualinio ugdymo žmonėms su negalia. TRASE yra švietimo projektas seksualinio švietimo srityje, kurį remia ir finansuoja "Erasmus +" ir kuris naudojamas iš septynių skirtingų Europos šalių institucijų: Belgijos, Liuksemburgo, JK, Vokietijos, Austrijos, Portugalijos ir Lietuvos institucijų.

Pagrindinis TRASE projekto tikslas yra sukurti mokymo kursus tėvams ir specialistams dirbantiems su neįgaliais asmenimis, kad jie teiktų lytinio švietimo paslaugas atsižvelgdami į kultūrines, nacionalines ir institucines sąlygas, o taip pat į konkrečius savo kliento poreikius. Šis mokymo kursas bus papildytas naujais metodais ir įrankiais, kurie bus sukurti ir išbandyti visų projekto partnerių. Visų TRASE projekto šalių vykdytojai glaudžiai bendradarbiauja su tiksline grupe: ar tai būtų neįgalieji su proto negalia, mokymosi sutrikimų turintys asmenys ar autizmu sergantys klientai, o taip pat su specializuotomis institucijomis bei ekspertais jų regionuose.

TRASE projektas yra pavyzdinis, nes jo tarpdisciplininis ir transeuropinis bendradarbiavimas yra pagrindinis veiksnys neįgaliųjų seksualinio švietimo srityje.

TRASE logo